Terug
Voorwaarden voor adverteren op website TVH Op de TVH website in de rubriek "Zoekertjes" kunnen uitsluitend leden van de TVH gratis advertenties plaatsen ter verkoop van complete, rijklare fietsen, waarvan hij/zij eigenaar is.  Andere objecten zoals fietsonderdelen, -kleding, -accessoires worden  niet geaccepteerd. Advertenties worden na dertig dagen verwijderd. De TVH is geen partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van deze site. De TVH is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade die voortkomt uit geplaatste advertenties. Koper/verkoper vrijwaren de TVH van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke.

                De  TVH is geen partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van deze site. Om die                 reden kan de TVH dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten,                     de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te                     kopen. De TVH is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade die voortkomt uit geplaatste advertenties. U vrijwaart de TVH van enigerlei                     vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke.

                Het bestuur TVH
                maart 2012