Rit Nummer
Omschrijving  ritten en km
001T
001T Aubel 77 km
002T
002T Banholt 60 km
003T
003T Banholt 60 km
004T 004T Geleen Sittard 45 km
005T
005T Banneux 113 km
006T
006T Beeck via Brunssum 67 km
007T
007T Beeck via Rimburg 69 km
008T 008T Beekdal noord 47 km
009T
009T Beekdalzuid 33 km
010T
010T Echt via Grevenbicht 76 km
011T
011T Echt via Brunssum 76km
012T
012T Geul ad Maas/ Borgharen 71 Km
013T
013T Eijsden Maas rechts 71 km
014T
014T Eijsden Maas linker zijde 84 km
015T 015T Eijsden Groeneloper 66 km
016T 016T Eijsden Spartamet 72 km
017T
017T Elsloo coriovallumrit 64 km
018T
018T Elsloo dorpentocht 70 km
019T 019T Epen, Lemiers Camerig 59
021T
021T Epen / Sippenaeken 64 km
022T
022T Gelre Gulich 85 Km
026T
026T Geulhem Nachtegaal 64 km
027T
027T Grevenbicht 77 km
028T
028T Gronsveld  64 km
029T 029T Grotenrath H 60
031T
031T Gulpen Tvh 49 km
032T
032T Hasselt 123 km
033T
033T Heppeneert 73 km
034T
034T Holset via 3 landenpunt Vaals 73 km
035T 035T Kevelaar 195 km
036T
036T Koffieroute 1 Mechelen 59 km
037T
037T kotem 73 km
038T
038T Limbourg 92 km
039T
039T Linne de sluizen / Echt terug 94 km
040T
040T Linne Maasbracht/ Hingen 94km
042T
042T Maasbracht via Reutje 91 km
043T 043T Vaals, Harles Mechelen 51 km
044T 044T Mamelis 60 km
045T
045T Meers de Witte Borstel 61 km
046T
046T Meers Hugo rit 60 km
047T
047T Meersen Valkenburg 77 km
048T
048T  Meersen / Nijswiller 66 km
049T 049T Meersen Achter De Molen 52 km
050T
050T Odilienberg Valbladeren 88 km
051T
051T Posterholt Vurenhof 81 km
052T
052T Posterholt via Schinveld 76 km
053T 053T Prima vera 80 km
054T 054T Elsloo Proloog 57 km
058T 058T Schipperskerk 84 km
059T 059T Slek susteren 75 km
060T 060T Slenaken 70 km
061T 061T Banholt via Margraten  70
062T 062T Grondveld 2022 65 km
063T 063T Gangelt Stahe Hanhrade 60 km
064T 064 Stahe gotenrath 55 km
065T 065T Slotrit TVH Stahe 40 km
066T 066T Stahe winterrit 42km
067T 067T Susteren 62 km
068T 068T Susteren H 74 km
069T 069T Susteren via schinnen 61 km
070T 070T Munstergeleen/ Sweikhuizen  52 km
071T 071T Sweikhuizen / Neerbeek 67 km
072T 072T Teuven / slenaken 70 km
073T 073T Varst Haaren korte rit  65 km
074T 074T Vaals obelisk 65 km
075T 075T Vaalsgrens/ Gemmenich  69km
076T 076T Vaals obelisk 65
077T 077T Vars Haaren 75 km
078T 078T Vise Grensland tocht 86 km
079T 079T Vise Vakantierit via Grondsveld 78 km
080T 080T Vd poel allee 50 km
081T 081T Val Dieu  77 Km
082T 082T Valkburg via Bocholts 52 km
083T 083T Valkenburg winter 39 km
084T 084T Varst waldeslust 77 km
085T 085T Vlodrop markt 85 km
086T 086T Varst Waldeslust 77 km
087T 087T WormdaLrit Via Rimburg 72km
089T 089T Orsbach Holset 53 km
090T 090T Meerssen coronarit  54 km
091T 091T Valkenburg winter 45 km
092T 092T Sweikhuizen Bokkenrijders 50 km
093T 093T Meersen Nachtegaal 52 km
094T 094T  Wehr Hugo 50 km
095T 095T Bokrijk fietsen door het water 110 km
101Rec 101Rec naar Schimmert 36 km
102Hu
102Hu Park Sittard 40 Km
103Rec
103Rec  Park Sittard 40 km
104Rec
104Rec  Beek. 36 km
105Rec
105Rec  Bocholtz 39 km
106Rec
106Rec   Gangelt 42 km
107Rec
107Rec   Lemiers 42km
108Rec
108Rec   Meersen Nachtigaal  40 km
109Rec
109Rec   Sweikhuizen 37 km
110Rec
110Rec   Wehr 37 km
112Rec
112Rec Gulpen 37 km
113Rec
113Rec naar Mechelen 42 km
114Rec
114Rec Slenaken 42 km
115Rec
115Rec Schin Op Geul 36 km
116Rec
116Rec Ubachpalenberg 40km
117Rec
117Rec Herzogenrath 40 km
120T 120T Midden Limburg by Hugo 81 km
121T 121T Gangelt en Born 81 km
122T
122T Hbk/Rothem 69 km
123T
123T Meersen pinksterroute 88 km
124T
124T Kanalentocht 95 km
125T 125T  Rondom Helle Brand 70 km
126T
126T Via Echt naar Dilsen 78 km
127T 127T  Schneeberg route 50 km
128T 128T Slingerroute 74 km
129T
129T  Thorn 92km
130T 130T Veldwezelt 90 km
131T 131Tvan Helle bij Nuth naar Helle bij Epen 70 km
132T
132T  pontjesroute 88 km
133T 133T Lanaken 77 km
134T 134T Drielandenpuntroute 53 km
135T
135T  voerstreek 66 km
136T 136T Meerssen en Valkenburg 75 km
137T 137T  door Z.O. Limburg  71 km
138T 138T  Kempenroute 1  -90km
139T
139T  kempenroute 2 96 km
140T
140T Gulpen.60 km
141T
141T  koffie Vaderdag Meersen 69 km
142T
142T Susteren 68 km
143T
143T kris kras door het midden van ZL 63 km
144T
144T Geilenkirchen 74 km
145T
145T Meerssen en  63 km
146T
146T Midden Limburg tour 83 km
147T
147T naar Homburg 61 km
148T
148T Pinksterroute 85 km
149T 149T redelijk vlakke route
150T
150T rondje Teuven 60 km
151T
151T Hergenrath 3 landenrit 71 km
152T
152T via Ulestraten naar Gulpen 69 km
153T
153T wijnroute - 71 km
154T 154T Kleine prima Vera 79 km Hugo
155T
155T  Nieuwstad via Elsloo 75 km
156T
156T  vliegveld MAA Beek 63 km
157T
157T Proloog Meersen 69
158T
158T klimmen Geul Spaubeek 75
159T
159T Julich Citadel en Hambach bruinkool werken 100km HW
160T
160T Route langs de 6 Windmolens 72 km
161T
161T Awacs rondje 74km
162T
162T door verschillende Beek en Dorpen 69 km
163T
163T Rondje Meersen 60 km
164T
164T  Echt Mc Donalds 72 km
165T
165T Gaya park  71 km
166T
166T Kasteel Limbricht 71 km
167T 167T Naar Echt en terug 82 km
168T 168T Grevenbricht 69 km
169T 169T rondje Slenaken 56 km
170T 170T Val Dieu 79 km
171T 171T Val Dieu via Remersdaal 84 km
172T 172T Maasbracht 68 km
173T 173T Banholt 58 km
174T
174T  Meersen Basiliek63 km
175T
175T koffieroute 2  58 km
176T
176T Maasbracht en terug 79 km
177T
177T Hrl, Maa ,Rek 83 km
178T
178T  Midden Limburg tour 81 km
179T 179T Orsbach-Lemiers Epen. 69Km
180T
180T koffieroute Banholt Gulpen 59 km
181T 181T Geul a/d Maas 68 Km
182T
182T limbricht 55 km