Gegevens formulier nieuw lid


Recreatief fietsen is bij ons niet duur. Alleen een fietshelm is verplicht . 
De contributie bedraagt  € 25,-  Rekeningnummer: 
NL 90 INGB 0440 0596 58    TVH  Heerlen